tehnologija

Jedan od važnih uslova nakon odabira odgovarajućeg tipa poda jeste  izrada i priprema kvalitetne  betonske podloge,  a što je uslov za pravilno apliciranje, kvalitet  i trajnost  buduće podne obloge.

Betonska podloga mora da odleži  28 dana   sa završenim procesom hidratizacije, čvrstoće min MB 30, sa maksimalnim procentom  vlage od 4%, ravna, površinski blago perdašena, bez segregacija i isplivavanja cementnog mleka  i sa donje strane propisno hidroizolovana (ako se radi o prizemnim prostorijama) a u cilju sprečavanja prodora  kapilarne vlage.

Ukoliko se radi o staroj  zamašćenoj, zaprljanoj betonskoj podlozi, neophodno je  masnoće  i prljavštine  mehanički   ukloniti, odstraniti  sve  grbine  i eventualne labavo vezane delove betona, a neravnine  u podlozi  popuniti  odgovarajućim  reparaturnim malterima.

Da  bi se dobila  što ravnija podloga  za finalno izvođenje ovih podova, preporučljivo je i neophodno  preko betonske podloge izvesti izravnavajući sloj od samonivelirajuće cementne mase, odgovarajuće debljine, koje pored cementa kao veziva u svom sastavu imaju polimere i specijalne dodatke, koje  im omogućuju brzo vezivanje, odnosno brzi  prirast čvrstoće kao i samorazlivajuće svojstvo.

Optimalna temperatura prostorija za ugradnju ovih  materijala je u rasponu od  +15 ⁰C  do +25⁰ C. Ispod +10⁰C  ne preporučuje se aplikacija materijala na bazi epoksidne i poliuretanske smole.

Kada se radi o postavljanje novih industrijskih podova, od samog starta se vodi računa o proceduri za ugradnju namenskog poda. Na osnovu prohteva samog objekta čijoj gradnji se pristupa pravi se projekat. Dakle kada ugrađujete novi pod nemojte štedeti na konsultacijama jer je bitno pre ugradnje industrijskog poda znati sve,od materijala do izvođača.

Ukoliko repariramo postojeći pod, usled dotrajalosti poda ili promene proizvodnje (namene poda) pod određenim okolnostima se pristupa sistemu koji odgovora kriterijumima kavliteta i kvantiteta. Često puta sama reparacija poda košta više od ugradnje novog poda. Da bi se troškovi sveli na minimum a zaštitio interes investitora i dobio traženi kvalitet važno je pristupiti detaljnom sagledavanju stanja postojećeg poda. Naravno, poželjno je pristupiti izradi idejnog projekta i nakon stručnih konsultacija izmeđa projektanta-proizvođača i izvođača pristupiti izradi glavnog projekta koji je temelj kvalitetne gradnje.

 

Kontaktirajte nas

tel

SP "BARAČ"
75400 ZVORNIK, BOSNA I HERCEGOVINA
Tel: +387 66 420 372
E-mail: barac.epoksidnipodovi@gmail.com

 

Gostiju na sajtu

Ko je na mreži: 121 gostiju i nema prijavljenih članova